Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biblioteka Multimedialna Teatru NN

Adres WWW: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra
Dostępna on-line od dnia: 2010-09-01
Instytucja koordynująca: Ośrodek 'Brama Grodzka - Teatr NN'
Kontakt: https://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/contact
Lokalizacja: Lublin

W Bibliotece Multimedialnej Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” gromadzone i prezentowane są obiekty cyfrowe dotyczące historii, kultury, sztuki Lublina i regionu lubelskiego, a także szeroko pojętej edukacji i animacji kultury oraz materiały dokumentujące działalność Ośrodka.

Biblioteka Multimedialna istnieje od 2003 roku, a od roku 2009 do zarządzania i prezentacji zasobów wykorzystywane jest oprogramowanie dLibra.

Obiekty cyfrowe zgromadzone w bibliotece są wykorzystywane w działaniach edukacyjnych, animatorskich i artystycznych Ośrodka. Jednym ze sposobów realizacji tego celu są internetowe aplikacje multimedialne tworzone z wykorzystaniem zasobów biblioteki.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]