On-line collections of Polish cultural and scientific institutions. We have more than 4.2 million objects!

Bezpłatne warsztaty dla naukowców korzystających ze zbiorów bibliotek cyfrowych

Zapraszamy naukowców korzystających ze zbiorów bibliotek cyfrowych w swojej pracy badawczej do udziału w bezpłatnych warsztatach zatytułowanych „Wykorzystanie kolekcji cyfrowych do celów badawczych: obecne możliwości i potrzeby naukowców z dziedzin humanistycznych”. W ramach warsztatów planujemy przedstawić bieżące możliwości jakie oferuje naukowcom Federacja Bibliotek Cyfrowych oraz Europeana, a także omówić ograniczenia tych serwisów w

Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego w stroju koronacyjnym - Bacciarelli, Marcello (1731-1818) (warsztat)
Bacciarelli, Marcello (1731-1818) (warsztat)
Prometeusz - Dunikowski, Xawery (1875-1964)

Prometeusz

219 times
Dunikowski, Xawery (1875-1964)
Mapa Hydrogeologiczna Polski online - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
GEOSERWIS - interaktywna mapa form ochrony przyrody w Polsce
Author unknown
Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 8 : [R-S]. - Niesiecki, Kasper (1682-1744).
Niesiecki, Kasper (1682-1744).
Most viewed
Podręcznik do egzaminu z zakresu więziennictwa praktycznego. Cz. 1, Dla dozorców więziennych - Bugajski, Zygmunt (1887-1940)
Bugajski, Zygmunt (1887-1940)
Generalized inflations and null extensions - Wang, Qiang
Wang, Qiang
Filozofia XIX w. .Historia filozofii od XVII w. (Kartezjusz) : Prawdopodobnie odczyt wygłoszony 14 marca 1902 r. we Lwowie, w sali obrad Rady Miejskiej w cyklu "Wiedza i Życie w XIX Stuleciu" - Twardowski, Kazimierz (1866-1938)
Twardowski, Kazimierz (1866-1938)
Prawdziwy Prusak, ewangelicki religijno-patryotyczny kalendarz narodowy na rok 1859.
Author unknown
Verzeichnis der Lehrer-Bücherei des Realgymnasiums zu St. Johann in Danzig - Medem, Richard
Medem, Richard
Zagninione księgi sądowe województwa ruskiego i bełskiego - Dąbkowski Przemysław (1877-1950)
Dąbkowski Przemysław (1877-1950)
Gwiazdka : powiastka wigilijna dla dzieci - Poraska, Maria (18.-19.)
Poraska, Maria (18.-19.)
Ofiara Abrahama, drama liryczne w cztérech aktach : z muzyką pana Elsner, balet jest układu p. Tyery, bitwy p. Debray, dekoracye p. Jutty / tłómaczona przez B. K. - Elsner, Józef (1769-1854).
Elsner, Józef (1769-1854).
Białystok. Ulica Odeska [Dokument ikonograficzny] - Sawicki, Piotr (1948- )
Sawicki, Piotr (1948- )
Chorągiew Sinutowska w pokoiu Wielmożnego Iego Mci Pana, P. Piotra Adama z Bnina Opalenskiego podkomorzego poznańskiego, starosty srzemskiego, przez śmierć niespodźianie zwiniona a przy pogrzebowym akcie Wielmoż. Iey Mości Pani Anny z Lachowiec Opalenskiey podkomorzyny poznańskiey, starościny srzemskiey, znowu szcześliwie na konfuzyą śmierci w Kościele Włoszakowskim rozwiniona przez X. Antoniego z Kobylina braci Mnieyszych S. Franciszka Obserwantow Kaznodzieie Generalnego: a na ten czas Kustosza poznańskiego Oycow Bernardinow. Z dozwoleniem Starszych. Roku Pańkiego 1672. 17. sierpnia - Antoni z Kobylina
Antoni z Kobylina
Gryps do Alicji Czuruk z informacją o wyjściu ze szpitala oraz zorganizowaniu widzenia [nazwa red.] - Czuruk, Stanisław
Czuruk, Stanisław
Varia: 3 dyplomy oryg. Jana Kazimierza, Jana Sobieskiego i Stanisława Leszczyńskiego
Author unknown
Lwowski Dziennik Wojewódzki. 1929, nr 19
Author unknown
Katalogowanie druków zwartych / Joanna Kwaśniewska-Powroźnik. - Kwaśniewska-Powroźnik, Joanna (1960- ).
Kwaśniewska-Powroźnik, Joanna (1960- ).
Karte des Deutschen Reiches 1:100 000
Author unknown
Wilno : przewodnik krajoznawczy : (szkic monografji historyczno-architektonicznej) - Kłos, Juliusz (1881-1933)
Kłos, Juliusz (1881-1933)
Dzieje prasy lubelskiej - Rosiak, Roman
Rosiak, Roman
Algorytmy rekonstrukcji kształtu dna morskiego i trójwymiarowa wizualizacja obiektów podwodnych - Bikonis, Krzysztof
Bikonis, Krzysztof
Analiza możliwości funkcjonalnego wprowadzania wybranych form deklinacyjnych (na podstawie Narzędnika i Miejscownika) w grupach studentów cudzoziemców uczących się języka polskiego - Słaby-Góral, Iwona
Słaby-Góral, Iwona
Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen. 1840
Author unknown
Centralne władze oświatowe na terenie b. Królestwa Kongresowego : (1807-1915) - Manteuffel, Tadeusz (1902-1970)
Manteuffel, Tadeusz (1902-1970)
Journal of Polish CIMAC: Diagnosis, Reliability and Safety, Vol. 6, No. 2 (2011)
Author unknown
Terapia dziecka z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem – studium przypadku - Malicka, Aurelia
Malicka, Aurelia
Dobra Gospodyni. 1910 R.10 nr9
Author unknown
Cele wychowania w ujęciu aksjologicznym - Bielski, Janusz
Bielski, Janusz
Recently viewed
Linoryt - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Linoryt - Stefanowski, Andrzej (1937 -)

Linoryt

0 times
Stefanowski, Andrzej (1937 -)
Linoryt [5] - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt [5]

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Łagów (linoryt) - Para, Stanisław (1934- )
Para, Stanisław (1934- )
Linoryt [6] - Para, Stanisław (1934- )

Linoryt [6]

0 times
Para, Stanisław (1934- )
Linocut graphics
Katedra - Kotlarczyk, Józef (1922-1994)

Katedra

0 times
Kotlarczyk, Józef (1922-1994)
Wilno - Katedra - Narębska-Dębska, Barbara (1921-2000)
Narębska-Dębska, Barbara (1921-2000)
Wilno - Katedra - Rolicz, Stanisław (1913-1997)
Rolicz, Stanisław (1913-1997)
Gdańsk - katedra - Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Pelplin - katedra - Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Raczyński, Stanisław (1903-1982)
Graphics of cathedrals
Portret Lawinii z książąt Koreckich Radziwiłłowej (ca 1587- ca1641) - nieznany malarz polski
nieznany malarz polski
Portret Anny z Kettlerów Radziwiłłowej (1567-1617) - nieznany malarz polski
nieznany malarz polski
Portret Julii Bock - Simmler, Józef (1823-1868)
Simmler, Józef (1823-1868)
Portret kobiety - Gażycz, Maria (1869-1935)
Gażycz, Maria (1869-1935)
Portret Jadwigi z Tarłów Mniszchowej (zm. 1629) - Nieznany malarz polski
Nieznany malarz polski
Jewellery on pictures
Dziennik Bałtycki, 1983, nr 60
Author unknown
Dziennik Bałtycki, 1983, nr 64
Author unknown
Dziennik Bałtycki, 1983, nr 46
Author unknown
Dziennik Bałtycki, 1983, nr 44
Author unknown
Dziennik Bałtycki, 1983, nr 48
Author unknown
Dziennik Bałtycki, 1983, nr 58
Author unknown
Dziennik Bałtycki, 1983, nr 59
Author unknown
Dziennik Bałtycki, 1983, nr 42
Author unknown
Księga pamiątkowa
Author unknown
Dziennik Bałtycki, 1983, nr 61
Author unknown
Dziennik Bałtycki, 1983, nr 63
Author unknown
Dziennik Bałtycki, 1983, nr 47
Author unknown
Dziennik Bałtycki, 1983, nr 45
Author unknown
Dziennik Bałtycki, 1983, nr 43
Author unknown
Dziennik Bałtycki, 1983, nr 49
Author unknown
Dziennik Bałtycki, 1983, nr 50
Author unknown
Dziennik Bałtycki, 1983, nr 56
Author unknown
Dziennik Bałtycki, 1983, nr 55
Author unknown
Dziennik Bałtycki, 1983, nr 57
Author unknown
Dziennik Bałtycki, 1983, nr 52
Author unknown
Bałtycka Biblioteka Cyfrowa
Ludność kaszubska w ubiegłem stuleciu : (szkic społeczno-kulturalny) - Karnowski, Jan (1886-1939)
Karnowski, Jan (1886-1939)
Monoteizm izraelski i jego geneza - Archutowski, Józef (1879-1944)
Archutowski, Józef (1879-1944)
Sprawa wyższej uczelni na Pomorzu
Author unknown
Polonica : sbornik statej po pol
Kareev, Nikolaj Ivanovič (1850-1931)
Stosunki agrarne Rzeczypospolitej Polskiej. T. 1, Województwo Pomorskie - Ludkiewicz, Zdzisław (1883-1942)
Ludkiewicz, Zdzisław (1883-1942)
Grunwald i Beresteczko - Smolka, Stanisław (1854-1924)
Smolka, Stanisław (1854-1924)
Odbudowanie państwa polskiego : dokumenty chwili bieżące. Z. 1 - Wasilewski, Leon (1870-1936)
Wasilewski, Leon (1870-1936)
Warta nad Wartą - Nowaczyński, Adolf (1876-1944)
Nowaczyński, Adolf (1876-1944)
Chojnice i Człuchowo w czasach tak zwanej reformacji i przeciwreformacji - Panske, Paweł Piotr (1863-1936)
Panske, Paweł Piotr (1863-1936)
Odgłosy polistopadowe według dziennika Anny księżny Sapieżyny 1831-1833 - Askenazy, Szymon (1866-1935)
Askenazy, Szymon (1866-1935)
Kazanie sejmowe przy otwarciu Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu w kolegiacie farnej dnia 3 grudnia 1918 r. - Stychel, Antoni
Stychel, Antoni
Plan i widok Zamościa z roku 1704 - Czołowski, Aleksander (1865-1944)
Czołowski, Aleksander (1865-1944)
Wolne miasto : obraz historyczno-ludowy w 7 odsłonach - Krumłowski, Konstanty (1872-1938)
Krumłowski, Konstanty (1872-1938)
La Pologne son passé et son présent - Bukowiecki, Stanisław (1867-1944)
Bukowiecki, Stanisław (1867-1944)
Nieco o trzecim Statucie Litewskim i normach prawnych po nim na Litwie - Ptaszycki, Stanisław (1853-1933)
Ptaszycki, Stanisław (1853-1933)
Historja powszechna socjalizmu i walk społecznych. Cz. 2, Średniowiecze - Beer, Max (1864-1943)
Beer, Max (1864-1943)
Odrodzenie Galicji a drogi wodne - Hausner, Artur Walenty (1869-1941)
Hausner, Artur Walenty (1869-1941)
Gdynia : [80 widoków Gdyni, portu i Wybrzeża]
Author unknown
Józef Piłsudski : życie i czyny - Pomarański, Stefan (1893-1944)
Pomarański, Stefan (1893-1944)
Idea Polski w dziełach Sienkiewicza - Zieliński, Tadeusz (1859-1944)
Zieliński, Tadeusz (1859-1944)
Pomorska Biblioteka Cyfrowa

FBC recommends

[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show
[miniatura]
Redakcja portalu FBC
show

 

Cookies on our website

Our website uses the cookies to facilitate your use of our services. A cookie is a small file of letters and numbers that we put on your computer if you agree. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website which helps us to provide you with a good experience when you browse our website and allows us to improve our site. In some cases use of cookies is necessary for the proper functioning of the services provided by the website.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit allaboutcookies.org.

Copyright © 2015 PSNC

Contact

PCSS
Poznaskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznan

tel. 000 000 000

Wiadomosc

Build query

Add next query element
You need to be Logged in to do this move. Click OK to Login .
Login

Build query

Add next query element