Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Otwórz książkę

Adres WWW: http://otworzksiazke.pl
Dostępna on-line od dnia: 2009-05-01
Instytucja koordynująca: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW
Kontakt: http://otworzksiazke.pl/kontakt
Lokalizacja: Warszawa

„Otwórz książkę” to cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów. Chcemy z pomocą nowych technologii zwiększyć dostępność publikacji naukowych.

Projekt „Otwórz książkę” jest prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania na Uniwersytecie Warszawskim (ICM UW), w ramach programów Creative Commons Polska oraz Biblioteka Wirtualna Nauki.

Patronat honorowy nad projektem objął Prezes Polskiej Akademii Nauk, Profesor Michał Kleiber.

Partnerami instytucjonalnymi projektu są Biblioteka Narodowa (odpowiedzialna za digitalizację książek) oraz Muzeum Historii Polski.

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]