Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Repozytorium Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres WWW: http://repozytorium.ukw.edu.pl/
Dostępna on-line od dnia:
Instytucja koordynująca: Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Lokalizacja: Bydgoszcz

Repozytorium gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz dorobek naukowy pracowników i doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]