Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >
16 grudnia 2016

Rejestracja w FBC

Poniższy formularz umożliwia instytucji, która prowadzi serwis internetowy zgłoszenie chęci współpracy z FBC, w tym również przesyłania danych do FBC. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza zespół FBC przeprowadza wstępną weryfikację danych, a następnie kontaktuje się z osobą podaną w formularzu w celu ustalenia dalszych działań.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

  Dane podstawowe

  Adres serwisu internetowego: Pole wymagane

  Nazwa instytucji prowadzącej serwis internetowy: Pole wymagane

  Kontakt do osoby zgłaszającej

  Imię i nazwisko: Pole wymagane

  E-mail: Pole wymagane

  Telefon:

  Uwagi: