Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Adres WWW: http://ebuw.uw.edu.pl
Dostępna on-line od dnia: 2007-11-01
Instytucja koordynująca: Bibtioteka Uniwersytecka w Warszawie
Kontakt: https://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Warszawa

Elektroniczną bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego [e-bUW] tworzą biblioteki oraz Archiwum i Muzeum UW. Organizatorem i koordynatorem projektu oraz głównym jego wykonawcą jest Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.

W e-bUW są zamieszczane przede wszystkim dokumenty pozostające w domenie publicznej (niechronione prawem autorskim), a także wersje cyfrowe publikacji, których autorami są pracownicy Uczelni.

Typowanie dokumentów do umieszczenia w e-bUW jest prowadzone przy uwzględnieniu takich kryteriów, jak: przydatność w prowadzonych na Uczelni pracach naukowych; przydatność w procesie dydaktycznym, nabierająca szczególnego znaczenia wobec rozwijającego się w kraju kształcenia na odległość (e-learning); znaczenie dla ochrony dziedzictwa narodowego – w odniesieniu do kolekcji historycznych zgromadzonych w BUW i BW; zły stan zachowania, znaczenie dla propagowania wiedzy o dziedzictwie kulturowym Warszawy i Mazowsza, zwłaszcza dokumentów życia społecznego, rękopisów, rycin i rysunków. W doborze dokumentów współdziałają z bibliotekarzami nauczyciele akademiccy i pracownicy innych jednostek Uczelni, pełniący funkcje konsultantów e-bUW.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]