Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Adres WWW: http://depot.ceon.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2011-11-01
Instytucja koordynująca: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW
Kontakt: http://depot.ceon.pl/feedback
Lokalizacja: Warszawa
Repozytorium zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]