Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Odlewnictwa

Adres WWW: http://www.bc.iod.krakow.pl
Dostępna on-line od dnia: 2013-01-01
Instytucja koordynująca: Instytut Odlewnictwa
Kontakt: https://www.bc.iod.krakow.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Kraków

Instytut Odlewnictwa w ramach projektu „Kompleksowa informatyzacja Instytutu Odlewnictwa poprzez wdrożenie zaawansowanych aplikacji informatycznych i modernizację infrastruktury sprzętowo-sieciowej” (e-Instytut), finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013) utworzył Bibliotekę Cyfrową IOd (BC IOd). Podstawowym celem BC IOd jest rozpowszechnianie, popularyzacja i szerokie udostępnianie wydawnictw własnych IOd w postaci cyfrowej. Pełnotekstowe zbiory biblioteki cyfrowej podzielono na kolekcje: Prace Instytutu Odlewnictwa, Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat, Wydawnictwa Instytutu Odlewnictwa. Zapraszamy i zachęcamy do korzystania z naszej Biblioteki.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]