Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Cyfrowy Dolny Śląsk

Adres WWW: http://jbc.jelenia-gora.pl
Dostępna on-line od dnia: 2006-09-01
Instytucja koordynująca: Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska
Partnerzy: zobacz listę
Kontakt: https://jbc.jelenia-gora.pl/dlibra/contact/dlibra/contact
Lokalizacja: Jelenia Góra

Cyfrowy Dolny Śląsk jest efektem współpracy Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze, nad tworzeniem regionalnych zasobów cyfrowych.

Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu 6: „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura)”, Działanie nr 6.4: „Turystyka kulturowa.”

Podstawą Cyfrowego Dolnego Śląska stała się Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa, utworzona w 2006 roku z inicjatywy Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze (ówczesnej Grodzkiej Biblioteki Publicznej), przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Portal Cyfrowy Dolny Śląsk tworzą: Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa, Wrocławska Biblioteka Cyfrowa, Zgorzelecka Biblioteka Cyfrowa, Świebodzicka Biblioteka Cyfrowa.

Celem uczestników projektu, współtworzących zasób Cyfrowego Dolnego Śląska jest prezentacja na wspólnej platformie cyfrowej, elektronicznych wersji dawnych i współczesnych publikacji regionalnych, znajdujących się w dolnośląskich bibliotekach publicznych, archiwach, muzeach, instytucjach kultury, placówkach oświatowych, a także będących w posiadaniu organizacji, stowarzyszeń i osób prywatnych.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]