Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Cyfrowa Biblioteka Historii Medycyny

Adres WWW: http://dlibra.ump.edu.pl
Dostępna on-line od dnia: 2016-02-19
Instytucja koordynująca: Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego
Kontakt: http://kzhnm.ump.edu.pl
Lokalizacja: Poznań

Biblioteka Katedry i Zakładu Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu została założona w 1920 r. przez organizatora i pierwszego dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Adama Wrzoska (1875-1965). Pierwsza kolekcja bazowała na księgozbiorach wybitnych lekarzy poznańskich, w tym: Rektora Uniwersytetu Poznańskiego Heliodora Święcickiego, Franciszka Chłapowskiego, Pawła Gantkowskiego, Wiktora Tomaszewskiego, a także lekarzy z innych miast, m.in. Witolda Ziembickiego ze Lwowa. Dzięki staraniom prof. Adama Wrzoska zasób szybko się powiększał, stając się „sercem” Zakładu Historii Medycyny. Tak powstał jeden z największych w Polsce księgozbiorów dawnej książki medycznej, czasopism lekarskich i starodruków medycznych. Niewątpliwie na szczególną uwagę zasługuje bogaty zbiór XIX-wiecznych polskich czasopism lekarskich, stanowiący najbogatszy zbiór czasopism lekarskich XIX wieku spośród wszystkich bibliotek poznańskich.

Misją Cyfrowej Biblioteki Historii Medycyny jest ochrona oryginalnych egzemplarzy zabytkowego księgozbioru, poprzez ich digitalizację, oraz powszechne udostępnienie cennego i ciekawego zasobu.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]