Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

Adres WWW: http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra
Dostępna on-line od dnia: 2005-10-01
Instytucja koordynująca: Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
Kontakt: https://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Zielona Góra

ZBC to z założenia regionalna biblioteka cyfrowa. Należy do tej grupy akademickiej, którą wyróżnia połączenie idei biblioteki edukacyjnej z biblioteką dziedzictwa kulturowego i biblioteką regionalną. Pomysłodawcą, koordynatorem i liderem projektu jest Uniwersytet Zielonogórski. ZBC tworzą obecnie Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, Biblioteka Sztuki UZ, Instytut Historii UZ oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze (WiMBP). Planowana jest również współpraca z kolejnymi instytucjami naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi z miasta i regionu. Jesteśmy otwarci na każdą propozycję, która może wzbogacić zbiory tej biblioteki oraz poszerzyć wiedzę o regionie.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]