Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej

Adres WWW: http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra.html
Dostępna on-line od dnia: 2008-09-01
Instytucja koordynująca: Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Kontakt: https://delibra.bg.polsl.pl:8443/dlibra/contact
Lokalizacja: Gliwice

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej jest projektem tworzenia cyfrowych kolekcji piśmiennictwa w oparciu o zbiory przechowywane w Bibliotece Głównej oraz wydawnictwa Politechniki Śląskiej. Zasadniczym celem jest stworzenie dostępu do zasobów dydaktycznych i naukowych Uczelni, rozpowszechnienie dokumentów związanych z Politechniką Śląską oraz archiwizacja bibliofilskich zbiorów Biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem historii nauki i techniki.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]