Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

Adres WWW: http://sbc.wbp.kielce.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2008-10-01
Instytucja koordynująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Kontakt: https://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Kielce

Z myślą o użytkownikach Internetu oraz ochronie najcenniejszych zbiorów zabytkowych, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach utworzyła Świętokrzyską Bibliotekę Cyfrową – pierwszą w regionie świętokrzyskim bibliotekę wirtualną. Prezentuje w niej w postaci cyfrowej wybrane zasoby tradycyjne i udostępnia je przez Internet. Celem takiego działania jest promowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym regionu poprzez ułatwienie dostępności do rzadkich i cennych publikacji regionalnych szerokiemu gronu użytkowników. W pierwszym etapie budowy ŚBC wirtualne zbiory prezentowane będą w następujących kolekcjach: Dziedzictwo kulturowe, Zbiory współczesne (od 1946 roku).

Kolekcja Dziedzictwo kulturowe zawiera cyfrowe kopie najcenniejszych i najciekawszych zabytków piśmiennictwa przechowywanych w zbiorach WBP, w tym stare druki, książki, czasopisma itp.

Zasób kolekcji Zbiory współczesne (od 1946 roku) obejmuje materiały i dokumenty dotyczące regionu świętokrzyskiego. Zaprezentowano w niej m.in. czasopisma i bibliografie regionalne. Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa należy do Federacji Bibliotek Cyfrowych zrzeszających polskie biblioteki wirtualne. Portal funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie dLibra – opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]