Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Adres WWW: http://www.wuwr.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2012-01-12
Instytucja koordynująca: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o. o.
Kontakt: http://wuwr.pl/page/-134
Lokalizacja: Wrocław

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) są bazą adresowaną zarówno do wydawców i redaktorów naukowych, jak i przede wszystkim do czytelników. Znajdują się w niej czasopisma z różnych dyscyplin naukowych. Podstawowym kryterium umieszczenia czasopisma w bazie jest jego naukowy charakter. Pozostałe kryteria są uwidocznione w strukturze strony czasopisma.

Warunkiem przyjęcia do CNS czasopisma jest jego periodyczny charakter (np. rocznik, półrocznik czy kwartalnik).

Celem bazy Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) jest uprzystępnienie czytelnikom najnowszych wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych. Dostęp do abstraktów oraz stron przykładowych stron jest wolny. Baza umożliwia również zapoznanie się z całym tekstem (trwają testy technicznie tej funkcjonalności).

Twórcy bazy Czasopisma Naukowe w Sieci (CSN) wyrażają nadzieję, że przyczyni się ona nie tylko do zwiększenia tempa wymiany informacji naukowych, ale wpłynie także na ożywienie dyskusji, a w rezultacie na podjęcie nowych tematów badawczych.

W pierwszej kolejności zostały umieszczone w bazie czasopisma wydane w latach 2010 i 2011. Permanentnie będzie ona wzbogacana o teksty bieżące, już z roku 2012, a także z lat poprzednich.

Informacje czytelników na temat funkcjonowania strony, przesyłane pod adresem cns@wuwr.pl, ułatwią zwiększenie jej funkcjonalności.

 

 

Wszystkie udostępniane przez Wydawnictwo artykuły, w formacie PDF, znajdują się na stronie www.cns.wuwr.pl.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]