Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Europeana

Informacje ogólne

Europeana to inicjatywa mająca na celu ułatwienie szerokiego dostępu do zbiorów instytucji kultury z całej Europy. W tym celu w portalu Europeana gromadzone są informacje na temat zbiorów udostępnianych on-line przez te instytucje. Portal ten w październiku 2015 r. zawierał około 45 milionów rekordów, z czego 1,865 miliona rekordów pochodziło z polskich instytucji. Używając wyszukiwarki widocznej poniżej możesz rozpocząć przeszukiwanie zbiorów Europeany.

Sieć Europeana

Europeana to jednak nie tylko portal, to również (a może przede wszystkim) sieć instytucji kultury, które współpracują ze sobą pod przewodnictwem Fundacji Europeana. Przedstawiciele tych instytucji zebrani w Sieci Europeana (Stowarzyszenie "Europeana Network") realizują wiele wspólnych projektów i działają w zróżnicowanych grupach roboczych, starając się promować szerokie udostępnianie zbiorów kultury on-line oraz ich ponowne wykorzystanie. Instytucje te wypracowują też zalecenia i standardy dotyczące profesjonalnego udostępniania kolekcji w Internecie, a także wspólnie lobbują zarówno na poziomie Komisji Europejskiej, jak i poszczególnych państw UE, w celu wprowadzania rozwiązań formalnych ułatwiających dostęp do zbiorów cyfrowych.

Współpraca z Europeaną

Istnieją trzy podstawowe możliwości zaangażowania się we współpracę z Europeaną:
  1. Jeżeli reprezentujesz instytucję kultury, która udostępnia zbiory on-line, możesz zacząć przekazywać informacje o tych zbiorach do Europeany. W tym celu możesz zapoznać się ze wszystkimi niezbędnymi informacjami na stronach Fundacji Europeana (informacje w języku angielskim). Ze względu na dużą skalę współpracy, dane do Europeany zbierane są najczęściej na poziomie krajowym przez tzw. agregatorów krajowych, i potem przekazywane zbiorczo do Europeany. FBC jest polskim krajowym agregatorem Europeany, tak więc jeżeli jesteś zainteresowany dostarczaniem danych do Europeany za pośrednictwem FBC, zapoznaj się z informacjami zebranymi przez nas tutaj. Współpraca z FBC w tym zakresie jest bezpłatna. Zachęcamy również do zapoznania się z przygotowanym przez nas kursem e-learningowym dotyczącym współpracy z Europeaną.
  2. Jeżeli chciałbyś osobiście zaangażować się w działania Stowarzyszenia "Sieć Europeana" (Europeana Network Association) i rozpocząć współpracę z osobami z całej Europy, zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o tej sieci , zobacz aktualnie funkcjonujące grupy zadaniowe i dołącz do Stowarzyszenia.
  3. Jeżeli interesuje Cię wykorzystanie danych zgromadzonych w Europeanie - do celów badawczych, edukacyjnych, rozrywkowych, biznesowych czy dowolnych innych - zapoznaj się z różnymi możliwościami dostępu do tych danych. Poza portalem Europeana udostępnia swoje dane poprzez serię API: REST, OAI-PMH oraz Linked Data. Europeana stara się wspierać badaczy zainteresowanych dziedzictwem kulturowym (patrz: Europeana Research), a także osoby zainteresowane użyciem danych Europeany, działające w tzw. przemyśle kreatywnym (patrz: Europeana Creative).

Europeana i PCSS

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, koordynator FBC, współpracuje blisko z Fundacją Europeana od 2008 roku. Współpraca ta realizowana jest poprzez wspólny udział w serii projektów, realizację przez PCSS projektów które promują Europeanę oraz zaangażowanie się pracowników PCSS w działalność Stowarzyszenia "Sieć Europeana" oraz polskiej sieci Europeana prowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poniżej przedstawione zostały pokrótce dotychczasowe projekty i kluczowe działania PCSS dotyczące Europeany. Działania PCSS związane z Europeaną prowadzone są w ramach Działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy (Pion Usług Sieciowych PCSS). Wszystkich zainteresowanych współpracą z nami w zakresie udostępniania i wykorzystania danych dotyczących dziedzictwa kulturowego zachęcamy do kontaktu!
  • Europeana Local (2008 - 2011) -  celem projektu była budowa sieci regionalnych i krajowych agregatorów dostarczających dane do Europeany oraz rozwój kompetencji związanych z tego typu działaniami. W ramach tego projektu PCSS nawiązało współpracę z Europeaną, a FBC było pierwszym w skali Europy agregatorem krajowym, który dostarczył do Europeany dane z kilkudziesięciu polskich instytucji kultury.
  • AccessIT / AccessIT Plus (2009 - 2011 / 2011 - 2013) - seria dwóch projektów, których celem było wsparcie merytoryczne instytucji kultury w budowaniu repozytoriów cyfrowych i przyłączaniu ich do Europeany. PCSS pełnił w projekcie rolę głównego partnera merytorycznego, a działaniem projektu były objęte następujące kraje: Serbia, Grecja Turcja (a projekcie Access IT) oraz Chorwacja, Albania, Bośnia i Hercegowina (w projekcie Access IT Plus).
  • Europeana Awareness (2012 - 2014) - celem projektu było szerokie podniesienie publicznej świadomości w zakresie możliwości jakie daje portal Europeana i działań jakie podejmuje Fundacja Europeana we współpracy z europejskimi instytucjami kultury. W ramach tego projektu PCSS we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym prowadził działania informacyjno-promocyjne na terenie Polski. Wartym podkreślenia wspólnym działaniem PCSS i NInA była organizacja serii hackatonów Hack4Europe oraz publicznych akcji digitalizacyjnych Europeana1989.
  • Europeana Cloud (2013 - 2016) - celem projektu jest budowa wspólnego zaplecza technologicznego dla Europeany oraz serwisów, które agregują dane dotyczące dziedzictwa kulturowego. PCSS jest głównym partnerem technologicznym Fundacji Europeana w tym obszarze, odpowiada za prace projektowe i implementacyjne platformy Europeana Cloud oraz za jej hosting w chmurze obliczeniowej.
  • LoCloud (2013 - 2016) - celem projektu był rozwój szeregu narzędzi dedykowanych dla małych instytucji kultury, które ułatwią tym instytucjom udostępnienie zbiorów on-line i przekazanie ich do Europeany. Kluczowym założeniem projektu było wykorzystanie w tym celu technologii chmurowych, aby umożliwić małym instytucjom działanie bez konieczności inwestowania we własną infrastrukturę IT. Efektem prac PCSS jest usługa kolekcji cyfrowych w chmurze - LoCloud Collections oraz portal wsparcia zawierajacy dokumentację, kursy e-learningowe, szkoleniowe materiały wideo i help desk.
  • Europeana DSI (2015-2016) - celem projektu jest rozwój Europeany jako infrastruktury usług cyfrowych dla europejskiego sektora kultury. PCSS jest głównym partnerem Fundacji Europeana w części technologicznej projektu.