Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Zapisy Terroru Repozytorium Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego

Adres WWW: http://zapisyterroru.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2016-08-05
Instytucja koordynująca: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
Kontakt: http://zapisyterroru.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Warszawa

„Zapisy Terroru” to jeden z największych zbiorów świadectw ludności cywilnej okupowanej Europy. Publikujemy tu protokoły przesłuchań świadków – obywateli polskich, którzy po II wojnie światowej składali zeznania przed Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. Kryją się w nich osobiste doświadczenia tysięcy Polaków – ofiar nazistowskiego terroru, ich rodzin i bliskich.

Materiały te były dotychczas rozproszone i zamknięte w archiwach. Dziś po raz pierwszy docierają do szerokiego grona odbiorców w Polsce i na świecie. „Zapisy Terroru” promują wiedzę o okupacji niemieckiej w Polsce i utrwalają pamięć o ofiarach totalitaryzmu.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]