Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Tarnowska Biblioteka Cyfrowa

Adres WWW: http://dlibra.biblioteka.tarnow.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2010-07-15
Instytucja koordynująca: Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego
Kontakt: https://dlibra.biblioteka.tarnow.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Tarnów

Tarnowska Biblioteka Cyfrowa (TBC) powstała w 2010 r. jako projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zasoby cyfrowe. Priorytet 1. Digitalizacja materiałów bibliotecznych”.

Głównym celem projektu jest ochrona, zabezpieczenie przed zniszczeniem, archiwizacja oraz upowszechnienie narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego poprzez digitalizację i udostępnienie w sieci Internet szczególnie wartościowych starych druków oraz czasopism, książek, druków ulotnych itp. o tematyce regionalnej.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]