Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Sanocka Biblioteka Cyfrowa

Adres WWW: http://sanockabibliotekacyfrowa.pl
Dostępna on-line od dnia: 2008-03-01
Instytucja koordynująca: Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku
Kontakt: https://sanockabibliotekacyfrowa.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Sanok

Bezcenne źródła dotyczące dziejów Sanoka i ziemi sanockiej dostępne do tej pory jedynie w Lwowskiej Bibliotece Naukowej im. Stefanyka oraz Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie można już w postaci cyfrowej przeglądać w czytelni naszej biblioteki. Są to m.in. Teki Schneidra, Teki Czołowskiego, kronika Ostermanna, zbiory Baworowskiego, księgi wójtowsko-ławnicze Sanoka z lat 1685-1787, „metryka józefińska” dla Sanoka i Posady Sanockiej (spis majątkowy dla celów podatkowych sporządzony pod koniec XVIII wieku przez urzędników cesarskich), księgi urzędów gmin w Hłomczy, Dobrej, Odrzechowej, magistratów Jaślisk, Mrzygłodu, Leska, roczniki prasy sanockiej – w sumie około 25 tysięcy pozyskanych dla naszych zbiorów stron. Przewodnikiem po tych zbiorach są wydane przez MBP „Materiały do dziejów Podkarpacia we Lwowie i ucrainica na Podkarpaciu: Lwowska Biblioteka Naukowa im. Stefanyka we Lwowie, biblioteki sanockie”. Książka stanowi podsumowanie projektu „Wspólne dziedzictwo kulturowe – Granica nie musi dzielić”, którego celem było rozpoznanie bazy źródłowej, opracowanie katalogów, a następnie digitalizacja zbiorów ucrainiców w bibliotekach sanockich i poloniców w Bibliotece im. Stefanyka we Lwowie. W bazie „Sanockiej Biblioteki Cyfrowej” znajdują się, poza zbiorami lwowskimi, również kopie cyfrowe źródeł (regionalia, czasopisma, książki, prace dyplomowe, materiały dydaktyczne) znajdujących się w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku oraz w bibliotece Muzeum Historycznego i bibliotece Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]