Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Sądecka Biblioteka Cyfrowa

Adres WWW: http://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra
Dostępna on-line od dnia: 2012-03-31
Instytucja koordynująca: Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego
Kontakt: https://www.sbc.nowysacz.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Nowy Sącz

Sądecka Biblioteka Cyfrowa powstała w 2011 r. jako projekt Urzędu Miasta Nowego Sącza przy współpracy z Sądecką Biblioteką Publiczną im. Józefa Szujskiego pn. „Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców subregionu Nowy Sącz” . Jednym z celów projektu jest digitalizacja szczególnie cennych publikacji z wielotysięcznych zbiorów regionalnych i zabytkowych Biblioteki. Udostępnione w sieci książki i czasopisma (archiwalne i współczesne) – stanowią cenne historycznie dziedzictwo kulturowe Sądecczyzny i są źródłem szczegółowej wiedzy o regionie. Digitalizacja umożliwia też czytelnikom dostęp do materiałów, których stan techniczny nie pozwalał na swobodne ich wypożyczanie a tym bardziej powielanie. Dostęp do biblioteki cyfrowej poszerza ofertę kulturalną Nowego Sącza.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]