Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

Adres WWW: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/
Dostępna on-line od dnia: 2012-05-11
Instytucja koordynująca: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
Lokalizacja: Łódź
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]