Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Adres WWW: http://repozytorium.amu.edu.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2010-03-26
Instytucja koordynująca: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Lokalizacja: Poznań

AMUR (Adam Mickiewicz University Repository) jest repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem repozytorium jest upowszechnianie dorobku naukowego pracowników oraz promowanie badań naukowych prowadzonych na UAM. Repozytorium AMUR to archiwum własnych dokumentów elektronicznych.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]