Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Repozytorium Publikacji Naukowych Politechniki Śląskiej REPOLIS

Adres WWW: http://repolis.bg.polsl.pl/dlibra
Dostępna on-line od dnia: 2012-09-27
Instytucja koordynująca: Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej
Kontakt: https://repolis.bg.polsl.pl:8443/dlibra/contact
Lokalizacja: Gliwice

Repolis to repozytorium materiałów naukowych tworzonych przez pracowników Politechniki Śląskiej. Zebrane dokumenty są pogrupowane w kolekcje, zgodnie z jednostkami Politechniki Śląskiej.
W Repolis gromadzone są materiały autorskie z każdej dziedziny nauki, spełniające kryterium pracy naukowej a zaakceptowane i opublikowane za zgodą Rady Naukowej Repolis.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]