Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Repozytorium Politechniki Krakowskiej

Adres WWW: https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2011-10-01
Instytucja koordynująca: Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Kontakt: https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/static/35512
Lokalizacja: Kraków

Jest instytucjonalnym cyfrowym archiwum zasobów naukowych, dydaktycznych oraz innych związanych z działalnością Politechniki Krakowskiej. Gromadzi materiały i zapewnia otwarty dostęp do wyników badań i publikacji, których autorami są pracownicy i studenci Politechniki Krakowskiej lub, których wydawcą jest PK oraz cyfrowe wersje zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej: artykuły z czasopism, książki, rozdziały lub fragmenty książek, wyniki badań i raporty naukowe, sprawozdania naukowe, prace dyplomowe, materiały i prezentacje konferencyjne, materiały do zajęć dydaktycznych oraz materiały dotyczące jednostek PK. Dodatkowo Repozytorium udostępnia kolekcje historyczne – zbiory zdigitalizowane dzięki prowadzonemu, w latach 2016 -2019, projektowi EDT [Europejskie Dziedzictwo Techniczne – upowszechnianie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym.

 

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych  hiperłącze do: https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/static/1958

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]