Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Problems of World History

Adres WWW: http://journal.ivinas.gov.ua
Dostępna on-line od dnia: 2016-01-01
Instytucja koordynująca: Państwowa Instytucja «Instytut Historii Świata Narodowej Akademii Nauk Ukrainy» (State Institution
Kontakt: http://journal.ivinas.gov.ua/pwh/about/contact
Lokalizacja: Kijów, Ukraina (Kyiv, Ukraine)

Czasopismo naukowe Problemy Historii Świata (oryginal w język. ukraińskim – Проблеми всесвітньої історії; Problems of World History – w jęz. ang.) jest wydawane przez Państwową Instytucję «Instytut Historii Świata Narodowej Akademii Nauk Ukrainy», czasopismo przedstawia najnowsze badania w dziedzinie historii, koncentruje się przede wszystkim na badaniu problemów historii świata, ale także – transformacji systemu światowego w warunkach globalnego rozwoju, konkurencyjnych wersji postępu nowoczesności, cech światowego postępu kulturowego i cywilizacyjnego.

Wszystkie wydania (od 2016 r. i do dziś) są dostępne bezpłatnie w otwartym dostępie.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]