Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Podlaska Biblioteka Cyfrowa

Adres WWW: http://pbc.biaman.pl/dlibra
Dostępna on-line od dnia: 2006-11-01
Instytucja koordynująca: Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
Kontakt: https://pbc.biaman.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Białystok

Podlaska Biblioteka Cyfrowa jest projektem realizowanym przez należące do Konsorcjum Biblioteki Naukowe Miasta Białegostoku.

Celem projektu jest stworzenie regionalnej biblioteki cyfrowej, która:

  • umożliwiłaby łatwy i szybki dostęp do zasobów piśmiennictwa szerokiemu gronu użytkowników,
  • chroniłaby i zabezpieczała najcenniejsze zabytki piśmiennictwa,
  • wniosłaby wkład w tworzenie polskich zasobów edukacyjnych i kulturalnych Internetu,
  • wspierałaby rozwój potencjału badawczego szkół wyższych,
  • stworzyłaby lepsze warunki szkołom wyższym i ośrodkom naukowo-badawczym w zakresie współdziałania w tworzeniu i pracach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]