Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Platforma Otwartych Czasopism Naukowych UAM

Adres WWW: http://pressto.amu.edu.pl/
Dostępna on-line od dnia:
Instytucja koordynująca: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Kontakt: http://presstohelp.amu.edu.pl/index.php/kontakt
Lokalizacja: Poznań

PRESSto, to profesjonalna platforma publikowania czasopism elektronicznych UAM, założona w oparciu o oprogramowanie Open Journal Systems, skonfigurowana i dostosowana do aktualnych standardów naukowych publikacji elektronicznych.

PRESSto, to innowacyjny system zarządzania czasopismem elektronicznym, który wspomaga pracę redakcji poprzez sprawną komunikację między zespołem redakcyjnym, autorami i recenzentami oraz umożliwia elektroniczny obieg dokumentów niezbędnych w procesie wydawniczym począwszy od przesłania tekstu przez autora, następnie proces recenzji,  korekty aż do opublikowania ostatecznej wersji artykułu.

Głównym celem powstałej w 2015r. platformy PRESSto jest wzrost prestiżu Uczelni na arenie międzynarodowej poprzez zaprezentowanie potencjału wydawniczego recenzowanych czasopism i szerokie upowszechnianie publikowanych w nich treści naukowych.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]