Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Platforma Czasopism Uniwersytetu Opolskiego

Adres WWW: https://czasopisma.uni.opole.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2018-12-19
Instytucja koordynująca: Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego
Partnerzy: zobacz listę
Kontakt: https://czasopisma.uni.opole.pl/
Lokalizacja: Opole

Platforma Czasopism Uniwersytetu Opolskiego została uruchomiona w listopadzie 2018 r. Powstała w oparciu o Open Journal Systems (OJS), podobnie jak wiele innych repozytoriów czasopiśmienniczych o światowym znaczeniu. Utworzenie platformy na tym właśnie systemie oznacza pełną automatyzację procesu wydawniczego – od momentu przesłania tekstu, poprzez proces recenzowania, po publikację pliku PDF na stronie czasopisma. Tak skonstruowana platforma nie tylko ułatwia pracę redakcji czasopisma, a także zapewnia pełne indeksowanie źródeł przez Google Scholar.

Platforma Czasopism Uniwersytetu Opolskiego to repozytorium nowoczesne, wspomagające zarządzanie procesem wydawniczym i zapewniające czytelnikom bezpłatny dostęp online do wszystkich gromadzonych zasobów na zasadzie polityki Open Access (licencja CC-BY-NC-SA).

Licencja ta pozwala kopiować, zmieniać, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór z przywołaniem nazwiska autora pierwowzoru, jedynie w celach niekomercyjnych, na takiej samej licencji, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Na platformie znajdują się obecnie zbiory trzynastu czasopism Uniwersytetu Opolskiego:

 • Economic and Environmental Studies,
 • Family Forum,
 • Liturgia Sacra : Liturgia – Musica – Ars,
 • Nomos & Dike,
 • Opolskie Studia Administracyjno-Prawne,
 • Border and Regional Studies (wcześniej: Pogranicze. Polish Borderlands Studies),
 • Scriptura Sacra,
 • Studia et Documenta Slavica,
 • Studia Krytyczne / Critical Studies,
 • Studia Miejskie,
 • Studia Oecumenica,
 • Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego,
 • Stylistyka.

W 2019 r. pięć z wymienionych tytułów otrzymało wsparcie na rozwój, podniesienie cytowalności  oraz promocję w ramach dwuletniego programu MNiSW: „Wsparcie dla czasopism naukowych”. W gronie wyróżnionych czasopism znalazły się:

 • Opolskie Studia Administracyjno-Prawne,
 • Border and Regional Studies,
 • Studia Miejskie,
 • Studia Oecumenica,
 • Stylistyka.

Liczba pobranych tekstów z Platformy Czasopism UO stale rośnie. W ciągu pierwszych dwóch lat funkcjonowania repozytorium ich liczba zwiększyła się ponad 16-krotnie. Do końca grudnia 2020 r. sięgała ponad 18 tys. pobrań. Największą popularnością wśród czytelników zasobów online cieszą się czasopisma: Studia Krytyczne / Critical Studies, Border and Regional Studies, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego.

Platforma Czasopism UO funkcjonuje jako ogólnodostępne repozytorium, dzięki czemu jego zasoby są indeksowane w wielu polskich i zagranicznych bazach danych, takich jak Academica, Arianta, Baza Biblioteki Narodowej, BazEkon, BazHum,  CEEOL,  CEJSH, DOAJ (The Directory of Open Access Journals), ERIH Plus, IC Journals Master List, IGIPZ PAN,  Index Copernicus, Naukowiec.org,  PBN – Polska Bibliografia Naukowa,  POL-Index, ResearchGate.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]