Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Nowohucka Biblioteka Cyfrowa

Adres WWW: http://cyfrowa.biblioteka.krakow.pl
Dostępna on-line od dnia: 2008-09-01
Instytucja koordynująca: Nowohucka Biblioteka Publiczna
Kontakt: https://cyfrowa.biblioteka.krakow.pl:8443/dlibra/contact
Lokalizacja: Kraków

Idea powstania Nowohuckiej Biblioteki Cyfrowej wpisując się z zadania ustawowo nałożone na biblioteki (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach) wychodzi naprzeciw nowym technologiom, które umożliwiają powszechny dostęp do zasobów bibliotecznych, poprzez tworzenie cyfrowych kolekcji udostępnianych w Internecie.

W obliczu rozwijających się nowoczesnych technologii dla Nowohuckiej Biblioteki Publicznej w Krakowie otwarły się możliwości wypełniania zadań statutowych poprzez udostępnianie swoich zasobów na platformie biblioteki cyfrowej. Te nowe technologie wychodzą naprzeciw ciągle rozwijającemu się społeczeństwu informacyjnemu i priorytetowych zadań państwa mających na celu rozwój tego społeczeństwa.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]