Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Muzeum Dziedzictwa Kresów

Adres WWW: https://kresymuzeum.pl
Dostępna on-line od dnia: 2021-01-29
Instytucja koordynująca: Województwo Podkarpackie
Kontakt: https://kresymuzeum.pl/index.php/kontakt
Lokalizacja: Rzeszów

Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej – o portalu.

Portal będzie dostępny pod adresem kresymuzeum.pl  od stycznia 2021

Portal ma być centralnym punktem gromadzenia i udostępniania jak największego zbioru dotyczącego dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej.

Głównym źródłem informacji  będą rozproszone zbiory zgromadzone przez polskie muzea, stowarzyszenia, fundacje oraz kolekcje osób prywatnych. Informacje te będą udostępniane w całości bezpłatnie.

Na portalu będą prezentowane treści, materiały audio i video, jak również w zbiory w formie cyfrowej 2d i 3d. Zasoby te stanowić będą zbiór uporządkowanych i publicznie dostępnych informacji o historii Kresów, współtworzącej warstwę narracyjną planowanego w dalszej kolejności muzeum.

Więcej o projekcie pod tym adresem

Uczestnicy projektu.

Obecnie udział w projekcie biorą następujące instytucje: Muzeum Zamek w Łańcucie, Muzeum Kresów w Lubaczowie, Arboretum w Bolestraszycach i Centrum Kulturalne w Przemyślu w charakterze partnerów. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]