Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa

Adres WWW: http://www.kbc.krosno.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2009-09-01
Instytucja koordynująca: Krośnieńska Biblioteka Publiczna
Kontakt: https://www.kbc.krosno.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Krosno

Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa powstała w ramach projektu pod nazwą „Rozbudowa i digitalizacja regionalnych zasobów informacyjnych Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej”, realizowanego z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Mecenat 2009”.

Głównym celem tworzenia cyfrowej biblioteki jest udostępnianie i promocja utrwalonych w formie cyfrowej ciekawych, rzadkich i cennych publikacji jak: książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego – w tym plakaty, afisze, pocztówki, mapy, materiały ikonograficzne, rękopisy itp., będących w posiadaniu Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej i uczestników projektu, a także ochrona zbiorów przez wykonanie i długoterminowe przechowywanie wysokiej jakości kopii cyfrowych. Prace związane z utworzeniem KBC koordynuje Krośnieńska Biblioteka Publiczna, utrzymując platformę sprzętową i programową. Uczestnictwo w KBC jest otwarte – mogą do niej przystępować inne instytucje zainteresowane publikowaniem swoich zasobów w Internecie.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]