Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Iławska Biblioteka Cyfrowa

Adres WWW: http://ibc.ilawa.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2009-09-01
Instytucja koordynująca: Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie
Kontakt: https://ibc.ilawa.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Iława

Iławska Biblioteka Cyfrowa (IBC) jest projektem realizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Celem tworzenia lokalnej biblioteki cyfrowej jest wspieranie edukacji i nauki, turystyki oraz potencjału intelektualnego i innowacyjnego społeczeństwa. Bibliotekarze realizują ten zamiar przez umożliwienie wszystkim zainteresowanym dotarcia do zasobów wiedzy oraz cennych zabytków kultury piśmienniczej.

Iławska Biblioteka Cyfrowa ma przede wszystkim służyć studentom, uczniom oraz wszystkim mieszkańcom Powiatu Iławskiego.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]