Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa

Adres WWW: http://www.wojciechweiss.pl/home
Dostępna on-line od dnia:
Instytucja koordynująca: Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa
Kontakt: http://www.wojciechweiss.pl/informacje-kontakt
Lokalizacja: Kraków

Powstała z inicjatywy rodziny artysty Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa objęła opieką spuściznę tego wielkiego polskiego malarza, wybitnego twórcy okresu Młodej Polski, kolorysty, profesora i rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Misją Fundacji jest przede wszystkim utworzenie i udostępnienie publiczności muzeum gromadzącego dorobek Wojciecha Weissa oraz jego żony również malarki Aneri Ireny Weissowej. Muzeum to ma pełnić funkcje wystawiennicze, naukowo-badawcze i edukacyjne. Ma gromadzić dzieła sztuki, pamiątki i archiwalia pochodzące przede wszystkim z depozytów, oraz z darowizn i zakupów.

Fundacja prowadzi ożywioną działalność promocyjną i badawczą, mając w swoim dorobku szereg wystaw w muzeach o kluczowym znaczeniu dla kultury polskiej i europejskiej. Współpracuje z uczelniami i instytutami naukowymi. W ramach działalności statutowej Fundacja Muzeum Wojciecha Weissa opiniuje i weryfikuje autentyczność dzieł Wojciecha Weissa i Aneri Ireny Weissowej. Współpracując z muzeami, archiwami, rynkiem antykwarycznym oraz prywatnymi kolekcjonerami, Fundacja buduje bazę danych do katalogu dzieł wszystkich obojga artystów.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]