Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie

Adres WWW: http://eprints.hist.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2011-07-16
Instytucja koordynująca: Muzeum Historii Polski
Lokalizacja: Warszawa

Muzeum Historii Polski udostępnia pełen Dziennik Ustaw RP na Uchodźstwie: od 31 października 1939 r. aż do ostatniego numeru z 22 grudnia 1990 r. (wraz z późniejszymi materiałami uzupełniającymi). Jest to świadectwo żywotności polskiej państwowości w Londynie przez cały okres wojny i Polski Ludowej. Dzięki formie elektronicznej teksty te mają możliwość dotarcia do wszystkich zainteresowanych nimi osób. Poszczególne numery znajdują się w oddzielnych plikach w formacie pdf. Podzielone są według lat ukazywania się. Ponieważ są to skany oryginalnych dokumentów, nie było możliwości poprawienia błędów drukarskich. W numerze 1 z 1976 r. brakuje dwóch ostatnich stron. Lukę w repozytorum stanowi brak numerów 2 i 3 z 1976 r. Dziennik Ustaw składa się z trzech części, choć nie w każdym numerze występują wszystkie. W części I publikowane były akty normatywne, będące źródłami prawa. Część II zawiera urzędowe teksty Prezydenta, Prezesa Rady Ministrów i Naczelnego Wodza, budżety państwa, wykazy osób odznaczonych oraz inne.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]