Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Czytelnia kwartalnika "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza"

Adres WWW: http://czytelnia.cnbop.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2011-01-20
Instytucja koordynująca: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
Lokalizacja: Józefów
Publikacja nawiązuje do tradycji „BIT – Nauka i Technika Pożarnicza”, periodyku, który ukazywał się pod patronatem Komendy Głównej Straży Pożarnej, nakładem wydawnictwa „Czasopisma wojskowe” w latach 1958 – 1989. Wydawnictwo kierowane jest do kadry Państwowej Straży Pożarnej, ośrodków i instytutów naukowych i badawczych, ośrodków akademickich oraz specjalistów pracujących na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa powszechnego. Wszystkie zamieszczane artykuły dopuszczane są do druku decyzją Komitetu Redakcyjnego na podstawie recenzji naukowo-badawczych i inżynieryjno-technicznych przygotowanych przez niezależnych recenzentów. Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Komunikat nr 16 z dnia 21 czerwca 2010 roku) za artykuły naukowe opublikowane na łamach czasopisma przyznawanych są do dorobku naukowego 6 punktów. Zapraszamy do współpracy autorów zewnętrznych niezależnie od afiliacji.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]