Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Cyfrowe archiwum KK NSZZ Solidarność

Adres WWW: http://www.solidarnosc.org.pl:8080/dlibra
Dostępna on-line od dnia: 2009-10-01
Instytucja koordynująca: Archiwum Komisji Krajowej NSZZ
Lokalizacja: Gdańsk

Zasób Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku należy do jednego z największych i najbardziej różnorodnych typologicznie w kraju. Naszym celem jest popularyzacja zbiorów za pośrednictwem Archiwum Cyfrowego. Dzięki sfinansowaniu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 roku procesu digitalizacji znaczącej części naszych zbiorów możemy udostępniać w formie cyfrowej dokumentację od Grudnia 1970 do wolnych wyborów w 1989r. Należy podkreślić, że najszerzej jest tu prezentowany okres funkcjonowania NSZZ „Solidarność” w ramach jawnej struktury z lat 1980 – 1981. Okres 1982 – 1989 śledzić można przede wszystkim za pośrednictwem prasy podziemnej tzw. bibuły.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]