Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Crispa – biblioteka cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego

Adres WWW: https://crispa.uw.edu.pl
Dostępna on-line od dnia: 2007-12-21
Instytucja koordynująca: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Kontakt: https://crispa.uw.edu.pl/info/contact
Lokalizacja: Warszawa

Crispa – biblioteka cyfrowa Uniwersytetu Warszawskiego tworzona jest przez biblioteki systemu informacyjno-bibliotecznego Uniwersytetu Warszawskiego w raz z Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorem i koordynatorem projektu oraz głównym jego wykonawcą jest Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. W latach 2007-2019 biblioteka cyfrowa funkcjonowała pod nazwą e-bUW – elektroniczna biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego.

W Crispie zamieszczane są przede wszystkim dokumenty (wersje cyfrowe rozmaitych materiałów bibliotecznych i nie tylko) pozostające w domenie publicznej (niechronione prawem autorskim), a także publikacje, co do których posiadacze praw udzielili licencji. Podstawą digitalizacji są zbiory będące w posiadaniu jednostek Uniwersytetu Warszawskiego.

Typowanie dokumentów do biblioteki cyfrowej uwzględnia następujące kryteria:

  • przydatność w prowadzonych pracach naukowych oraz procesie dydaktycznym,
  • znaczenie dla ochrony dziedzictwa narodowego – w odniesieniu do kolekcji historycznych zgromadzonych w Bibliotece Uniwersyteckiej, w bibliotekach wydziałowych i w innych jednostkach Uniwersytetu,
  • zły stan zachowania obiektów oryginalnych,
  • znaczenie dla propagowania wiedzy o dziedzictwie kulturowym Warszawy i Mazowsza.

W doborze dokumentów bibliotekarze BUW współdziałają z pracownikami innych jednostek Uniwersytetu, pełniącymi funkcje konsultantów.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]