Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Computer Science Journal

Adres WWW: https://journals.agh.edu.pl/csci/
Dostępna on-line od dnia: 2011-03-10
Instytucja koordynująca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Kontakt: https://journals.agh.edu.pl/csci/about/contact
Lokalizacja: Kraków

Biblioteka cyfrowa Computer Science skojarzona jest bezpośrednio z czasopismem wydawanym przez Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Do komitetu redakcyjnego należy wielu znanych naukowców z całego świata. W ramach periodyku publikowane są oryginalne prace z wielu dziedzin informatyki, które podlegają fachowemu procesowi recenzji. Pozycje w bibliotece czasopisma Computer Science sa dostępne bezpłatnie dla każdego zainteresowanego.

The Library constitutes an archive for the Computer Science Journal (ISSN 1508-2806), that is published by the AGH University of Science and Technology, Krakow Poland. The Editors of the journal are faculty members of the Departments of Computer Science and Automatics, of the AGH UST. The Editorial Board consists of many renowned computer science researchers from all over the world. Original papers are published in the Journal, concerning theoretical and applied computer science problems. Papers published in the Computer Science journal are available free-of-charge for anybody interested.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]