Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Chełmska Biblioteka Cyfrowa

Adres WWW: http://cyfrowa.chbp.chelm.pl
Dostępna on-line od dnia: 2009-12-01
Instytucja koordynująca: Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie
Kontakt: https://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Chełm

Chełmska Biblioteka Publiczna jako największe centrum zbiorów czasopiśmienniczych na wschodzie woj. lubelskiego, promujące historię naszego regionu, posiada w swoich zasobach unikatowe egzemplarze czasopism, książek i zbiorów specjalnych odzwierciedlających wielokulturowość Chełma. Ze względu na zagrożenie zniszczeniem z powodu wielokrotnego ich użytkowania, utworzona została przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Chełmska Biblioteka Cyfrowa. Dzięki zastosowaniu nowej technologii, zbiory naszej książnicy dostępne są nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami.

Cyfrowa baza danych zawiera rekordy wprowadzone według obowiązujących formatów i standardów, połączone z plikami będącymi wynikiem digitalizacji poszczególnych zasobów bibliotecznych. Digitalizacji poddane zostały regionalne zasoby biblioteczne, począwszy od starych wydań czasopism z okresu XVIII i XIX wieku, poprzez pocztówki i zdjęcia przedstawiające Chełm i okolice z początku XX wieku, aż do współczesnych publikacji.

Uruchomienie procesu digitalizacji i zastosowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwia sukcesywne tworzenie kolejnych kolekcji cyfrowych związanych z propagowaniem regionalnego dorobku kulturowego na szeroką skalę.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]