Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Centrum Sztuki WRO

Adres WWW: http://wrocenter.pl/pl/
Dostępna on-line od dnia:
Instytucja koordynująca: Centrum Sztuki WRO
Kontakt: http://wrocenter.pl/pl/o-wro/
Lokalizacja: Wrocław

Pierwsza polska instytucja, działająca na przecięciu sztuki współczesnej, mediów i komunikacji.

Realizuje ona autorski program wystawienniczy, edukacyjny, badawczy, wydawniczy, eksperymentując z narzędziami i sposobami pracy twórczej i organizatorskiej.

Efektami tych działań są polskie i międzynarodowe projekty wykorzystujące kreatywny potencjał nowych technologii w sferze innowacyjnych relacji obrazu, dźwięku, percepcji – w kontekście sztuki współczesnej, jak i szerszej refleksji kulturowej.

Centrum Sztuki WRO, w zasadniczej części finansowane ze środów samorządowych i źródeł publicznych, jest instytucją niezależną, o statusie Organizacji Pożytku Publicznego.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]