Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biblioteka Cyfrowa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres WWW: http://dlibra.wum.edu.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2016-03-01
Instytucja koordynująca: Biblioteka Główna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kontakt: https://dlibra.wum.edu.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Warszawa

Biblioteka Cyfrowa WUM prezentuje zdigitalizowane zasoby z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, pochodzące ze zbiorów bibliotecznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Naszym celem jest ochrona i promocja księgozbioru historycznego jak też wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej. Digitalizacja odbywa się w siedzibie Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i jest realizowana przez zespół Oddziału Automatyzacji Zbiorów Bibliotecznych.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]