Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Adres WWW: http://bc.upjp2.edu.pl/dlibra
Dostępna on-line od dnia: 2013-12-17
Instytucja koordynująca: Biblioteka Główna UPJPII
Kontakt: https://bc.upjp2.edu.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Kraków

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie została utworzona w ramach projektu pt. „Efektywność zarządzania i jakość kształcenia miarą sukcesu w UPJPII”, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. W ramach Biblioteki Cyfrowej utworzono kolekcję – Repozytorium zawierającą publikacje pracowników naukowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]