Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej

Adres WWW: http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra
Dostępna on-line od dnia: 2006-05-01
Instytucja koordynująca: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
Kontakt: https://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Warszawa

Zasadniczym zadaniem Biblioteki Cyfrowej Politechniki Warszawskiej jest stworzenie dostępu poprzez Internet do zasobów edukacyjnych i twórczości naukowej pracowników Politechniki Warszawskiej, a także do dóbr kultury o istotnym znaczeniu historycznym dla rozwoju myśli naukowej i technicznej. Prezentujemy także dokumenty związane z dziejami naszej uczelni oraz kolekcje Varsaviana (zbiór książek, zdjęć, map i innych dokumentów związanych z historia i kulturą materialna Warszawy) i kolekcje Ikonografia, zawierającą fotografie, grafiki i pocztówki ze zbiorów BGPW. Biblioteka Cyfrowa PW wykorzystuje oprogramowanie dLibra — opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]