Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej

Adres WWW: http://dlibra.tu.koszalin.pl/dlibra
Dostępna on-line od dnia: 2011-09-21
Instytucja koordynująca: Biblioteka Politechniki Koszalińskiej
Kontakt: https://dlibra.tu.koszalin.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Koszalin

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Koszalińskiej powstała z myślą o ułatwieniu dostępu do zasobów przechowywanych w Bibliotece Politechniki Koszalińskiej. Dzięki wykorzystaniu technik konwersji na postać cyfrową Biblioteka Politechniki Koszalińskiej udostępnia: publikacje wydawnictwa uczelnianego, czasopisma, biuletyny oraz prace doktorskie i habilitacyjne. Istotnym założeniem jest archiwizacja najczęściej wykorzystywanych zbiorów, do których dostęp w wypożyczalni jest utrudniony ze względu na ilość dostępnych egzemplarzy lub ich stan fizyczny.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]