Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego

Adres WWW: http://www.mtg-malopolska.org.pl/bibliotekacyfrowa.html
Dostępna on-line od dnia: 2007-01-01
Instytucja koordynująca: Małopolskie Towarzystwo Genealogiczne
Lokalizacja: Kraków

Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego (BC MBC) udostępnia cyfrowe kopie książek i czasopism przydatnych w poszukiwaniach genealogicznych.

Repozytorium powstało na bazie zbiorów:

– Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie,

– Archiwum Państwowego w Krakowie,

– Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]