Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Łączności

Adres WWW: http://dlibra.itl.waw.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2011-01-01
Instytucja koordynująca: Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy
Kontakt: https://dlibra.itl.waw.pl/dlibra-webapp/dlibra/contact
Lokalizacja: Warszawa

Tematyka biblioteki:telekomunikacja, elektronika, informatyka.

Rejestrowane dane: wydawnictwa IŁ, materiały konferencyjne z konferencji organizowanych przez IŁ, prace statutowe, prace doktorskie, materiały dydaktyczne, fotografie.

Zakres chronologiczny: od momentu powstania Instytutu do chwili obecnej.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]