Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Bialska Biblioteka Cyfrowa

Adres WWW: http://bbc.mbp.org.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2010-10-01
Instytucja koordynująca: Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej
Kontakt: https://bbc.mbp.org.pl/dlibra/contact
Lokalizacja: Biała Podlaska

Bialska Biblioteka Cyfrowa to biblioteka utworzona w grudniu 2009 roku w ramach projektu MKiDN Mecenat 2009 i zarządzana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej. Jej celem jest publikacja szerokiemu audytorium bogatych i różnorodnych materiałów regionalnych zgromadzonych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej.

Docelowo zakłada się możliwość włączenia regionalnych materiałów i kolekcji dotyczących Południowego Podlasia, przechowywanych w rodzinnych, parafialnych, bibliotecznych i instytucjonalnych archiwach oraz dorobku naukowo-dydaktycznego pracowników wyższych uczelni funkcjonujących w mieście i regionie.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]