Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Adres WWW: http://repo.bg.pw.edu.pl
Dostępna on-line od dnia:
Instytucja koordynująca: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
Kontakt: http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/kontakt-bwpw
Lokalizacja: Warszawa

Realizując postulaty „otwartej nauki” Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej (BWPW) upowszechnia wyniki badań naukowców PW w społeczeństwie. 
W szczególności podstawowym celem BWPW jest zaprezentowanie działalności badawczej naukowców PW społecznościom naukowym w kraju i za granicą i udostępnienie wyników tej działalności w formie publikacji, raportów czy też rozpraw doktorskich, a także informacji o kierunkach badań. Tym samym BWPW stwarza podstawy do budowania kontaktów i współpracy naukowców PW ze środowiskami naukowymi oraz biznesowymi  w kraju i w świecie.

Integralną część systemu stanowi repozytorium, które archiwizuje  w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, w tym: monografie, artykuły z czasopism, rozdziały z książek i raporty, a także teksty utworów stanowiących podstawę do nadawania stopni i tytułów naukowych.

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]