Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Archiwum Muzyki Wiejskiej

Adres WWW: archiwummuzykiwiejskiej.pl/
Dostępna on-line od dnia: 2012-10-20
Instytucja koordynująca: Fundacja Muzyka Odnaleziona
Kontakt: http://archiwummuzykiwiejskiej.pl/index.php?id_regionu=0&podstrona=2
Lokalizacja: Warszawa

Archiwum Muzyki Wiejskiej to zbiory Andrzeja Bieńkowskiego, oraz przez niego pozyskane w trakcie działalności. Fundacji Muzyka Odnaleziona, która jest depozytariuszem zbiorów opisuje je, porządkuje, udostępnia. Na stronie AMW przedstawiamy fotografie archiwalne, dotyczące życia muzycznego wsi Polski, Ukrainy i Białorusi.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]