Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >

Archiwum Jerzego Kukuczki

Adres WWW: http://jerzykukuczka.com
Dostępna on-line od dnia:
Instytucja koordynująca: Fundacja Wielki Człowiek
Partnerzy: zobacz listę
Kontakt: https://jerzykukuczka.com/pl/kontakt/
Lokalizacja: Katowice

Archiwum Jerzego Kukuczki działa przy Fundacji Wielki Człowiek w Katowicach założonej w 2013 roku przez syna Jerzego Kukuczki – Wojciecha. Fundacja zajmuje się popularyzacją postaci Jerzego Kukuczki, a także działaniami na polu kultury, sztuki i sportu.

Archiwum Jerzego Kukuczki posiada w swoim zasobie dwa zespoły: Spuściznę Jerzego Kukuczki, którą chcielibyśmy aktualnie szerzej udostępnić oraz Kolekcję Ryszarda Wareckiego.

Na zespół  składają się materiały zgromadzone przez Jerzego Kukuczkę oraz obiekty związane z upamiętnieniem jego postaci kolekcjonowane przez Cecylię Kukuczkę, a następnie Fundację Wielki Człowiek. Archiwalia i muzealia dokumentują życie Jerzego Kukuczki, zarówno prywatne, zawodowe, jak i jego działalność górską i popularyzatorską. Dają możliwość ustalenia faktografii, jak również zapoznania się z osobistymi przemyśleniami Jerzego Kukuczki. Ponadto można znaleźć w nich odbicie realiów PRL, a także informacje na temat sytuacji alpinizmu oraz alpinistów na świecie. W zespole łatwo doszukać się odniesień do ówczesnych wydarzeń politycznych w kraju i poza jego granicami takich jak rewolucja kwietniowa w Afganistanie, tworzenie się „Solidarności”, pacyfikacja kopalni „Wujek”. Materiały zebrane przez Jerzego Kukuczkę obrazują również działalność organizacji związanych ze sportem. W zespole znajdują się: 84 filmy, blisko 60 godzin – nagrań dźwiękowych na 76 nośnikach, 3,7 mb. dokumentów tekstowych, druków ulotnych, dokumentów kartograficznych, kilkanaście tysięcy zdjęć (do tej po tej pory opracowano ponad 3000 fotografii), 696 obiektów muzealnych,  a także nieopracowana jeszcze biblioteczka.

Spuścizna Jerzego Kukuczki początkowo była nieuporządkowana i nie posiadała środków ewidencyjnych. Z biegiem lat wokół niej narosły także materiały związane z upamiętnieniem postaci Jerzego Kukuczki zgromadzone przez rodzinę himalaisty. W 2014 roku w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z archiwaliów i muzealiów wybrano 1588 obiektów – opisano je, zdigitalizowano i rozpoczęto ich udostępnianie za pośrednictwem strony internetowej Wirtualnego Muzeum Jerzego Kukuczki. Dwa lata później w ramach projektu „Wspierania działań archiwalnych 2016” dotowanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych udało się opracować i zabezpieczyć prawie cały zespół. Na zewidencjonowanie czeka jeszcze kilka tysięcy fotografii oraz biblioteczka. Od 2016 dzięki programowi „Kultura Cyfrowa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego następuje dalsza digitalizacja materiałów.

Dalsze informacje: przejdź do szczegółowego opisu na stronie źródła danych

Zasady dostępu

Typy dostępnych obiektów

Język treści dostępnych obiektów

Licencja dostępnych obiektów

Dane źródłowe: [1], [2]