Przeszukaj Serwis Informacyjny FBC pro

Przeszukaj zbiory FBC

FBC >
16 grudnia 2016

Zgłoszenie do Europeany

  Dane podstawowe

  Nazwa serwisu internetowego: Pole wymagane

  Nazwa instytucji prowadzącej serwis internetowy, występująca w umowie DEA: Pole wymagane

  Kontakt do osoby przesyłającej skan umowy

  Imię i nazwisko: Pole wymagane

  E-mail: Pole wymagane

  Telefon: Pole wymagane

  Uwagi:

  Skan umowy DEA (PDF, maks. 25 MB) Pole wymagane


  Więcej informacji na temat zasad współpracy z Europeaną dostępnych jest na tej stronie informacyjnej.